Regnskab 2018-2017

 
 
 
 

Regnskab 2018 Dianalund Menighedspleje        
         
    2018 2017 Diff
Indtægter        
Kattrup Legat   8.000 6.500 1.500
Kollekter m.v.   23.046 19.359 3.687
    1.491    
§18 midler Sorø kommune   10.000 10.000 0
Juleaften brugerbetaling   1.312 6.570 -5.258
diverse bogsalg +maleri   2.195 240 1.955
Lions Club     5.000 -5.000
Y's men     1.000 -1.000
Gaver   70 4.474 -4.404
Gaver åbent hus     853 -853
Årsmøde   130    
Tilskud Rekvisitter     6.000 -6.000
Amerikansk lotteri     55 -55
Grundlovsdag   715   715
    46.959 60.051 -13.092
         
Udgifter        
Uddelt julehjælp   20.600 18.100 2.500
Nødhjælp   1.000 2.000 -1.000
Åbent hus på tværs   937 2.533 -1.596
Hjemmeside     795 -795
Årsmøde        
Juleaften, Slagter   1.800 1.800 0
Juleaften Nygård   1.800   1.800
Kontingenter og gave   247 555 -308
Kurser   140   140
         
Samvirk. Menighedsplejer,   8.424 7.324 1.100
Løbehjul     6.000 -6.000
Vedr sommerferien   850   850
Feriekoloni     5.000 -5.000
Børn og unge på lejr     850 -850
Spejderlejre og uniformer        
Sparekasse gebyrer   145 525 -380
    35.943 45.482 -9.539
         
         
Indtægter   46.959 60.051 -13.092
Udgifter   35.943 45.482 -9.539
Resultat   11.016 14.569 -3.553
         
Beholdning primo   16.106 1.537 14.569
Resultat   11.016 14.569 -3.553
Beholdning ultimo   27.122 16.106 11.016