Referat fra bestyrelsesmøder

Referat fra bestyrelsesmøde 24/5 2017

Afbud fra Britta, Lene, Tina og Bo.

1 Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2 Godkendelse af referat.

Godkendt.

3 Økonomi.

Kommentar til kopi af kontoudtog.

”2000 kr. til Annette” betyder 1000 kr. til konfirmandhjælp. 2 gange 500 kr. til børn og unge på lejr.

Indestående 17.672,00 kr. Deraf 6000 kr. til løbehjul med mere udstyr. 5000 kr. til sommerferie. 6672 kr. til øvrige formål. Af sidstnævnte beløb er 962 kr. øremærket til børn og unge på lejr. 1700 kr. til værested.

4 Konfirmandhjælp. Fremover er vi nødt til at sætte et standardbeløb til konfirmandhjælp.

5 Børn og unge på lejr. Vi har støttet 2 gange 500 kr. til drenge, der skal på Sønderborglejr.

En familie med 7 medlemmer bevilget 850 kr. til familielejr på Havnsø.

6 Sommerferie. Rie og Annette holder møde med deltagere 24.5. Fælleskørsel med Svogerslev.

Deltagere som sidste år plus en familie, der deltog på Havnsølejr.

7 Juleaften. Tænk på værter. Vi satte ikke navne på værter. Men der blev mindet om, at uanset sidste

års vellykkede juleaften med et meget højt deltagertal, har vi besluttet, at der i 2017 bliver højest

50 deltagere plus medhjælpere.

8 Respons på visitkort.

9 Teen talk.

Havde en vellykket tur til Kalundborg. Tina og Annette er klar til en ny sæson med piger.

Vi har nogle piger i tankerne.

10 Nyt uden punkt.

11 Åbent hus sammenfald med midsommerfest. Et problem? Når vi sætter datoer for åbent hus,

skal vi checke  med kirkekalender.

12 Kommende møder. 16.8. hos Lene.

Punkter til 16.8.:

a. Værter til juleaften. b. Respons på vores nye visitkort. En kort runde hele bordet rundt.

13 Evt. Husk også at melde afbud til værten.

Med ønsket om gode sommerdage!

Referent, Jens Jørgen L

Referat af møde i Menighedsplejen, 16.8. 2017 hos Lene Elbirk

Afbud fra Tina.

1 Dagsorden godkendt.

2 Referat fra 24.5. godkendt.

3 Økonomi. Der skal nu søges paragraf 18 til kommunen af Ole Høgh.

Menighedsrådet søges om at dække bustransport for julefest 24.12. 2016 og julefest 24.12. 2017.

Bo kontakter Flemming og Ole.

Flemming eller Annette kunne møde frem til ansøgning af Kattruplegatet?

4 Sommerferie i Helsingør har på alle måder været vellykket.

5 Åbent hus 2.8. gik godt. Der var mange deltagere og en ny person, som ansvarlig for maden.

6 Teen talk. Tina og Annette forbereder ny gruppe af piger med støtte fra De Samvirkende

Menighedsplejer.

8 Juleaften. Bo, Tina og Annette kommer. Muligvis Lene. Steen og Oluf spørges.

Vi kunne bede om gaver til et lotteri?

Første udvalgsmøde kommer inden længe.

10 PR. Bo tager kontakt til forretninger for at lægge visitkort. Jens J, Lægecentret og Borgerhuset.

Skal vi have et telefonnummer til Menighedsplejen? Bo tager kontakt til Birthe for evt. at oprette et

Mobil Pay abonnement.

11Hvem skal stå for sorggrupper i Dianalund? Elvi kontakter personer, som eventuelt kunne hjælpe

hermed.

12 Næste møder 4.10. hos Elvi, 8.11.hos Annette, 17.1. 2018.

referent, Jens J Laursen