Årsmøde 2018

Årsmøde 2018

             Referat af Årsmøde i Dianalund Menighedspleje den 17.3. 2019

Afbud fra Britta P og Elvi J.

1 Annette F blev valgt som dirigent. 2 Jens J som referent.

3 Bestyrelsens beretning blev fremlagt i et flot illustreret kompendium, som også vil blive tilgængeligt i vore kirker. Bestyrelsesmedlemmer fremlagde beretninger for børn og unge på lejr, sommerferie, myreprojektet, juleaften, turvenner, middag på tværs, bogsalg, konfirmandhjælp og julelegat for teenagere. Se de skrevne årsberetninger for nævnte afdelinger af Menighedsplejen.

 

 Bo D fortalte om julehjælp, hvor 10 – 12  familier har modtaget et gavekort til Dianalund Butikscenter på op til godt 2000 kr. Fremover vil gaverne blive givet som kurve med alt godt til julefesten.

Vedrørende sommerferie:

Margit L og Annette F kørte i vinterferien til et vellykket skøjteløb i Holbæk med 8 børn og unge. Hovedsagelig børn og unge, som har deltaget i sommerferie eller sommerlejr.

Vi anbefaler, at Kirkeklubben videreføres under vores nye sognemedhjælper Charlotte. Bl.a.(men ikke alene) fordi klubben er et velegnet sted til at møde familier, som kan få glæde af  Menighedsplejens sommerferie og sommerlejr.

Vi håber, at Charlotte får tid til og mulighed for at møde en del af kirkens unge menighed i et glad og uformelt samvær på Menighedsplejens kommende sommerferier!

Annette med flere har lyst til at tilbyde strandtur til f.eks. Vesterlyng med tilskud

til leje af en mindre bus.

Lene, Margit og Annette tilkendegav, at deltagerbegejstringen for forløbet med ”Kan myrer spises”

har givet inspiration til eventuelt at forsætte med et ”myretilbud” til børnefamilier!

 

Vedrørende konfirmationshjælp.

Vi vil direkte præsentere årets konfirmander for muligheden for at give og modtage flot festtøj af høj kvalitet og værdi til konfirmantionsfesterne.

 

4 Ole H fremlagde et revideret årsregnskab 2018 med et resultat på 11016 kr. Se det fremlagte regnskab.

Gaver til Sommerferie vil fremover gå direkte til Menighedsplejens konto.

Vær omhyggelig med at skrive afsender og modtager, når vi afleverer kontanter til vores kasserer Ole H!

 

5 Vi har ikke skrevet budget for 2019.

 

6 Der var ikke kommet forslag til Årsmødet.

 

7 Margit, Britta og Lene blev genvalgt til bestyrelsen.

 

8 Rie A og Annette blev valgt som suppleanter.

 

9 Bente P blev genvalgt som revisor.

 

10 Flemmning G blev genvalgt som revisorsuppleant.

 

11 Evt. Margit foreslog at legetøj, som vi modtager, kan pakkes i gavepapir til julegaver, som børn kan vælge! Rie tilbød legetøj fra loppemarkedet på Frederiksberg.