Årsmøde 2019

Årsmøde 2019

 

Referat af Årsmøde i Dianalund Menighedspleje                    8.3.2020

 1 Tina D blev valgt som dirigent.

 2 Jens J L blev referent.

 3 Bestyrelsens beretning for 2019.

 A Børn og unge på lejr. 3 børn var på lejr med Dansk Folkeferie. De 3 har stadig kontakt med andre af deltagerne.

 B Sommerferie i Helsingør. 21 deltog. Heri medregnet Elvi J  og Annette F som ledere. Et hovedemne var natur med natureksperimenter, besøg i Øresundsakvariet og strandtur. Der blev spillet rundbold. En anden dag bød på bytur i Helsingør. Turen til Bakken kunne gennemføres takket være Lions Dianalund og Y`s men fra Dianalund-Sorø.

 C Naturprojekt.Efterår i skoven med indsamling af naturmaterialer til at lave trolde havde stor tilslutning med glade børn og forældre.

 D Middag på tværs vil særskilt indbyde 2-3 konfirmandfamilier ad gangen. Lederne vil invitere flere voksne foruden de børnefamilier, som allerede kommer til aftenerne.

 E Julehjælp. Bo D og Flenming G uddelte 21000 kr til 43 mennesker. Alle ansøgere kunne tilgodeses. Børn blev særligt imødekommet.

 F  Bogsalg. Elvi J har solgt for mere end 1300 kr.

 G Juleaften i Sognegården havde 34 deltagere til en vellykket julefest med flotte julegaver, som julemanden havde i sækken til børnene. Der blev sunget omkring juletræet, læst julehistorie og spist dejlig julemad.

H Konfirmandhjælpen blev ikke uddelt i 2019.

 I  I efterårsferien fik 19 børn en fortryllende oplevelse i Cirkusland med 4 ledere og chauffører.

I vinterferien 2020 fik 7 et herligt skøjteløb på Isrosen i Holbæk med 2 ledere.

 SAMTLIGE OVENSTÅENDE PUNKTER ER UDDYBET MED TEKST OG BILLEDER

 I ÅRSBERETNING FOR DIANALUND MENIGHEDSPLEJE 2019, som er fremlagt i kirkerne.

 4 Ole Høgh-Olsen fremlagde revisorpåtegnet regnskab for 2019 med 2018 tal til sammenligning. Resultatet er på 8398 kr. Den øgede beholdning på 35521kr er kun opnået pga. af en enestående gave i 2019.

5 Der er ikke lagt budget.

6 Der er ikke indkomne forslag.

 7 Elvi J og Jens J L blev genvalgt til bestyrelsen.

 8 Rie A blev valgt til 1. suppleant, Tina D til 2. suppleant.

 9 Bente P modtog genvalg som revisor.

 10 Formanden vil søge at finde en revisorsuppleant.

 11Evt. Vi vil melde Menighedsplejen ind i DUR, bl.a. fordi DUR planlægger at stå for fælles spisning og en mandeklub.Vi vil søge nye frivillige til Menighedsplejen dels til at supplere i nuværende akviteter, dels til eventuelle nye områder.