Bestyrelsesmøder 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Menighedsplejen 14.01.2020 hos Lene

Afbud fra Jens Jørgen. 

NY REPRÆSENTANT FRA MENIGHEDSRÅDET: Marianne Dalsgaard. Stort velkommen!

Valg af referent:  Annette Olsen

 1. godkendelse af dagsorden

 2. godkendelse af referat

   

 3. Der er penge på kontoen, så i år kan vi igen tilbyde støtte til kurser eller deltagelse i årsmøde.

  4)Det var en rigtig hyggelig juleaften. Fordeling af opgaver op til er bare OK. Flot at butikkerne donerer kolonialvarer til aftenen. Dejligt nemt at komme og alle varer står klar. Fine gaver til børne- ne.  34 deltagere. Opstilling af borde i stor sal fungerer godt. Vi kunne godt have brugt én mere som hjælp, til gengæld blev tre af gæsterne og hjalp til med opvasken, så vi var tidligt færdige.

 4. Menighedsplejen måtte i år bruge 2500 kr. til hjemtransport af gæster.

   

 5. sommerferie. Vi har igen mulighed for at søge om ferie. Vi vælger at flytte til uge 28 i Helsingør. Vi vil prøve at annoncere i Bybladet og på facebook 4293. De frivillige vil igen være Elvi og Annette.

  Vi forsøger at få lov At bruge opslagsskabet på torvet.

   

 6. Middag på tværs der er nye datoer: 1. gang er den 27. januar. Fungere godt med Kaj og Inges indslag. Bogsalg: i det forgangne år er der solgt bøger for 1325kr. Konfirmationstøj og støtte:

  Vi opfordrer præsterne til at orientere konfirmanderne om muligheden for både tøj og økonomisk hjælp, hvis der er et behov.

  Støtte til børn og unge: Der gives støtte til to nye spejdere til uniformer mm.

  Vi talte om nye tiltag til aktiviteter.

  I vinterferien tilbyder vi 12 børn/ unge en skøjtetur til Holbæk. Annette laver indbydelser. Margit, Lene og Annette tager med 12. 02.20 kl. 13.30

   

 7. Hjemmesiden: Lene vil prøve om hun kan klædes på til at overtage.

   

 8.  Årshjul: Intet

   

   

 9. 08. 03.20  Årsmøde i Skellebjerg .  Elvi sørger for suppe. Annette for tallerkener og skeer. Indlæg til årsberetning sendes til Annette senest den 23.02.20.

   

 10. næste møde er den 03.03.20 kl. 16.15 hos BO.

   

   

 11. Vi opfordrer menighedsrådet til at få mobilepay nr.

  Vi søger om nøgle til sognegården,

  Vi er super glade for at menighedsrådet har sendt Marianne som repræsentant.

 Referat af bestyrelsesmøde i Menighedsplejen 3.3.2020 hos Bo.

 

1 Dagsorden godkendt.

2 Referat godkendt.

3 Økonomi. God økonomi, som bl.a.skal anvendes til sommerferie,lejre og konfirmander.

 

4 Årsmøde, planlægning og uddelegering af diverse opgaver.

Elvi og Jens J på valg. Rie suppleant. Bente revisor. Samvirkende Menighedsplejer spørger, hvordan feriefamilier får opfølgende tilbud i kirkens aktiviteter?

 

5 Sommerferie. Foldere i Sognegården og i Borgerhuset. Evt. kørsel sammen med Ringsted.

 

6 Nyt fra andre aktiviteter. Middag på tværs med 27 deltagere i februar. Mpt er også for voksne, som ikke nødvendigvis skal være med til at lege med børnene efter spisningen. De må gerne vælge egen aktivitet.

 

 Dejlig oplevelse for 7 børn, der løb på skøjter i Holbæk i vinterferien. De kørte til Holbæk med Lene og Annette.

 

7 Hjemmesiden. Hvem kan byde på kursus i hjemmeside? Lene og Elvi vil få råd om hjemmesiden fra Mogens.

 

8 Kommende møder. Tirsdag den 14.april kl 16,15 hos Jens Jørgen.

 

9 Evt.

 Vi vil melde os ind i DUR for et år ad gangen.

 

Referat, Jens Jørgen