Referat

Referat fra bestyrelsesmøde hos Anders.

 Afbud fra: Nadia, Judith, Britta og Annette.

 Tilstede: Lene, Peter, Anders, Gitte og Thøger.

 1.        Godkendelse af dagsorden. Godkendt.

2.         Godkendelse af referat fra mødet den 27. november.

 3.        Siden sidst. (Mest om noget, der ikke alligevel skal berøres under senere punkt). Der er uddelt julehjælp, det praktiske stod Nadia og Flemming for. Der benyttet midler skænket af Fond fra Kattrup, Lions og lidt fra Dianalund menighedsplejes egne midler.

Anders er siden sidst blevet bevilget et sandwich skilt til brug ved Mandecafeen. (Det kan selvfølgelig også bruges ved andre lejligheder). Anders skaffer det selv, så til refusion.

 4.      Regnskab 2013. Kasserer havde sendt regnskab.

 5.      Ønske om mere a’jour med hvad vi har af penge og deadline for brug af bestemte midler. Problemet er, at vi grundet arbejde ikke kan mødes på samme tider. Thøger taler med kasserer om praktisk løsning.

 6.      Pengesager og derunder: Ansøgning om § 18-midler. Vi fik 10.000 kroner.

 7.      Ønske fra Lone Ulholm om at deltage i et møde med os i forbindelse med § 18. Det vil være praktisk, at vores kasserer deltager.

 8.      Vågekoner, er det også os? Vi tænker. Mangler aktuelt en tovholder. Minus nyt.

 9.      DM’ sommerferie. Vi venter at høre centralt fra.

 10.  Mandecafé: Det bliver 1 gang hver måned. Den 3. tirsdag i måneden. Første gang den 18. marts.

 11.  Juleaften: Der var 16 deltagere. En god aften. Der var stor opbakning fra lokale forretninger og lokale privatpersoner. Peter sender tak til disse.

 12.  Turvenner: Der mangler aktuelt en person. Minus nyt.

 13.  Talentbanken: Minus nyt.

 14.  Åbent hus: (Fællesskabstilbud med spisning). ”Åbent Hus” er for dig, der har lyst til at være sammen med andre mennesker i et uforpligtigende fællesskab omkring et måltid mad. Velkommen i Tersløse sognegård fra klokken 18-20. Det drejer sig om følgende dage:

Torsdag den 23. januar.

Onsdag den 19. februar.

Onsdag den 19. marts.

Torsdag den 17. april.

Onsdag den 14. maj.

Onsdag den 11. juni.

Nærmere oplysninger hos Britta: 58 26 33 14

 15.  Logo til Dianalund Menighedspleje: Er færdig. Det fungerer tilsyneladende nu fint som billedfil.

 16.  Engelsksproget gudstjeneste efter henvendelse fra Røde Kors Filadelfia. Det blev ikke nået til jul. (Efter dette møde. Der var lagt planer for en gudstjeneste en torsdag formiddag; men så for få dage siden meddeles det, at en hel anden sag tilfældigt kom til at blokere for dette).

 17.  Børn og Unge på lejr. Peter arbejder for dette. Super-Brugsen i Dianalund støtter dette ved hjælp af, at kunder lægger ”røde støttemønter” i bøsse. Der står blandt andet: ”Støt Dianalund Menighedspleje. Det nye projekt: Børn og Unge på Lejr.”

 18.  Diakoniens Dag 2014. Søndag den 2. februar 2014. Tema: ”Giv en hånd.” Bibeltekst: Vandringen på søen.

Der er Planlagt. (Selvfølgelig kan man deltage kun i noget af det). Men: Gudstjeneste i Filadelfias Kirke klokken 10.30, Derefter frokost i Kirkens Dagligstue, klokken 13.00 kommer Kim Hartzner fra Mission East. Det blev vedtaget, at Dianalund Menighedspleje betaler 1.000,- kroner af det aftalte honorar til Kim Hartzner fra Mission Øst.

 19.  En folder om Dianalund Menighedspleje. Der er aktuelt nu 2 tilbud. Vi sender hver især til Jens Sundgaard, hvad der nu er indenfor vores ansvarsområde. Vi vil bestræbe os på at sende til Jens senest den 20. januar.

 20.  Årsmøde bliver den 23. februar klokken 12.30 i Sognegården i Tersløse. Thøger indkalder senest 3 uger før, Via vores hjemmeside, Dianalund kirkers hjemmeside og Facebook. Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi ser på detaljer ved næste møde.

 21.  Næste mødedatoer:

  • 5. Februar, klokken 10.15. Vært er Gitte.
  • 5. marts, klokken 10.15
  • 16. april, klokken 10.15
  • 14. maj, klokken 10.15

 22.  Eventuelt.