Middag på tværs

Middag på tværs

Årsberetning for 2019.

Middag på tværs er et mødested over et måltid, som alle deltagere selv bidrager til.

Middag på tværs er ikke kirke, men et møde, hvor deltageres eventuelle kirkelige behov kan

udtrykkes eller vurderes.

Inge og Kaj inspirerer ved at give lege, små optrin, sange og musik til børnene at udføre.

Forældrene kan glæde sig over at opleve børnene. Dels deltager de selv.

I øjeblikket er nydanske familier i flertal, selvom mange af dem gør opmærksom på, at de har travlt

med at lære sprog, skolegang, lektier, arbejde og børnenes fritidsaktiviteter. Nogle af dem, der

kommer sjældent (eller udebliver) har anbefalet, at vi inviterer lørdag eller søndag, hvor de har

bedre tid. Mest børnene, men også voksne har stor glæde af at deltage i Menighedsplejens øvrige

aktiviteter, som er beskrevet i denne samlede årsberetning.

Et af vore mål er at nå ud til danskere, som har behov for at være sammen med andre. Men også til

glæde for de deltagere, der allerede kommer.

Vi vil gerne dele noget mere af ansvaret for aftenerne til deltagerne for deres egen og vores skyld.

Her er vi så småt på vej.

Tina Depner, Anders Dalsgaard og Jens J Laursen