Referat

Referat 8/11

1 Dagsorden godkendt.

2 Referat fra 4.10. godkendt.

3 Vi har søgt Sorø Kommune om §18 midler. Menighedsrådet er søgt om transport juleaften for den

del af gæsterne, der er gangbesværede og handicappede.

4Vi vil lave en enkel folder, der beskriver et tilbud om sorggruppe. Else T vil lave et udkast til

folder, som præsenteres for Judith, Bo og Lene.

5 Julefest. Svend Åge spørges om at hjælpe med juletræ. Britta vil spørge om kolonialvarer.

Udvalgsmøde 9.11. Antal frivillige?

6 Decembercafe. Ugeavisen er kontaktet af Bo. Bo og Margit L åbner 1.12.

Elvi og Tina er ansvarlige for cafeen.

7 Turvenner. Kontaktperson til ca 40 årig psykisk handicappet søges.

8 Åbent hus næste gang 6.12. med risengrød og aktiviteter.

9 Bogsalg. Elvi har købt reol. Bo bedes lave plakat, ”Støt Dianalund Menighedspleje, Køb en bog.”

Logo på plakaten. Elvi har skaffet en pengekasse, som hun tilbyder at tømme. Tina tilbyder at

donere kurve til blade, som vil kunne læses i sofaen.

10 Årsmøde i Tersløse. 18.3. ?

11 Evt.

Julekomsammen for sommerferiegæster 8.12. ved Annette.

Hvordan skaffer vi penge til Menighedsplejen?

Tina fortalte om inspiration fra en kirke, som skaffer gratis mad til fællesspisning.

Bo har tilbudt at deltage i møde, hvor vi søger andel i Kattruplegatet.

12 Næste møde er 17.1. hos Jens J. Derefter bestyrelsesmøder 28.2. og 18.4.

referat, Jens J

.

Referat 4/10

Afbud fra Tina.

1. Dagsorden godkendt.

2. Referat godkendt.

3. Økonomi. Reol søges 160 x 60 cm. Alle kigger efter reol og kontakter Elvi eller Bo herom.

4. Bo kontakter Else angående sorggruppe. Else inviteres 8/11.

5. Decembercafe. Ishus til rådighed for salg af æbelskiver, gløg og kakao. Fredag og lørdag i perioden 1/12 til 23/12.

Elvi spørger Ole, om han har adgang til at lægge kontanter i boks i sparekassen. Bo vil anbefale Sten, at vi sælger færdigbagte æbleskiver, som vil blive solgt, fordi menighedsplejen står som sælger. Steen har ting og sager hertil.

Deadline i kirkebladet 10/10.

Elvi spørger Per Jensen om plakat. Sandwich er påtænkt.

6. Familiehøjskole. Juni 17.maj 18. Enlige forældre på kontanthjælp. Evt. i næste sæson?

7. Idræt på plejehjemmet falder under turvenner.

8. Åbent hus sættes i kirkebladet.

9. Juleaften. For selvhjulpne eller personer med hjælper. Pris 50 kr. Lene og Annette. Bo og Tina vil dukke op på aftenen. Jens J spørger Oluf. Bo spørger Steen.

9B. Julehjælp- Annonce i kirkebladet. Ansøgningsfrist 10/12. Derefter gør Lene, Ole og Bo op, hvordan uddeling af julehjælp fordeles.

10. Evt. Påmindelse i kirkebladet omkonfirmandtøj.

Møde 8/11. Evt. hos Brita.

Referant Jens J.