Regnskab

Regnskab 2016 2015 2014 2013
Indtægt        
 Kattruplegatet                  7.000,00     6.000,00       5.000,00     14.000,00
 Kollekt/Høstmarked    12.395,00   16.370,67       6.430,00       6.899,33
 Sorø Kommune    15.000,00   15.000,00     10.000,00     10.000,00
 24/12 og café      1.664,00     6.217,00     10.539,16       2.570,00
 Bogsalg+donation         450,00     1.212,00       7.620,00  
 Renter           17,00          32,80            17,24            17,45
 KFUM og Coop      11.136,00    
 Kalenderbog            2.494,00  
 Lion            5.000,00       5.000,00
 INDTÆGT    37.569,00   44.832,47     55.742,14     40.980,78
Udgift        
Julehjælp   21.000,00   15.800,00     17.650,00     16.000,00
Nødhjælp. Ferie     5.000,00   15.200,00       8.000,00       4.000,00
Åbenhus/Mandecafé        808,00   10.341,31       4.919,65  
Hjemmeside        795,00        695,00          695,00          695,00
Kontingent          350,00            50,00          600,00
Årsmøde     1.078,00     1.800,00          850,00       1.000,00
Forsikring       1.324,00       1.162,00       1.312,00
Møder       1.102,00       1.007,02       1.097,00
Juleaften     7.625,00     8.002,00       3.779,00       3.503,49
Børn/unge på lejr     2.600,00     2.280,00    
Kontingent+         
Kunstnergården     2.174,00      
Kurser     1.500,00      
Indre Mission Slagelse     2.000,00      
vedr. sommerferie     6.000,00      
Spejder og uniformer     1.694,00      
Sparekassegebyr        589,00        243,00          271,50          340,50
         
 Kim Hartzner            1.000,00  
 Sandwichskilt               747,50  
 Julekurve              5.719,07
 Køreposer              4.397,00
 Kørsel/rejsudgifter            1.074,47          828,00
 UDGIFT    52.863,00   57.137,31     41.206,14     39.492,56
 Underskud      15.294,00     12.304,84    
 Sparekasse           6.275,45    
 Børn og unge på lejr           8.136,00    
 Værested           1.700,00    
 Beholdning primo 2016      16.831,00      
 Underskud      15.294,00      
 Beholdning ultimo         1.537,00