Regnskab for 2013, 2014, 2015

Regnskab

Regnskab                           2015          2014        2013

Indtægt.

Kattruplegatet               6.000,00   5.000,00   14.000,00

Kollekt og høstmarked 16.370,67   6.430,00     6.899,33

Sorø Kommune             15.000,00  10.000,00  10.000,00

Juleaften og cafe           6.217,00  10.539,16    2.570,00

Bøger,donation m.m.     1.212,00    7.620,00 

Renter                                32,80          17,24         17,45

KFUM og Coop                                   11.136,00

Kalenderbog                                                           2.494,00 

Lion                                                    5.000,00      5.000,00

Indtægt.....................44.832,47    55.742,14   40.980,78

 Udgift

Uddelt julehjælp             15.800,00     17.650,00     16.000,00

Nødhjælp sommerferie    15.200,00       8.000,00       4.000,00

Åbenhus / mandecafe      10,341,31       4.919,65

Hjemmeside                         695,00          695,00          695,00

Kontingent                           350,00           50,00          600,00

Årsmøde                            1.800,00         850,00       1.000,00

Forsikring m.m.                  1.324,00     1.162,00        1.312,00

Møder m.m.                       1.102,00     1.007,02        1.097,00

Juleaften                           8.002,00     3.779,00        3.503,49

Børn og Unge på lejr           2.280,00

Sparekassegebyr                    243,00       271,50           340,50

Kim Hartzner                                        1.000,00

Sandwichskilt                                          747,50

Rejse og kørselsudgifter                        1.074,47          828,00

Julekurve                                                                  5.719,07

Køreposer                                                                 4.397,50

Udgift.......................   57.137,31   41.206,14     39.492,56

Overskud/Underskud          12.304,84

Sparekasse                           6.275,45

Børn og Unge på lejr             8.136,00

Værested                             1.700,00