Børn og unge på lejr. Tidsmaskinen

Børn – og unge på lejr

Et af menighedsplejens nye projekter er at give støtte til at børn og unge kan komme på lejr. Vi anser det for yderst vigtigt at børn og unge får mulighed for gode sommerferie oplevelser sammen med andre jævnaldrende. I sommeren 2015 gav vi hjælp til 2 drenge.  Håber det bliver mere kendt og flere får frimodighed til at søge.

 Der er sat en øvre indtægtsgrænse på 225.000 kr. og vi har lavet et børn- og unge udvalg bestående af Britta Palm og Annette Olsen. Folk ansøger, beskriver det de ønsker støtte til, vedlægger en kopi af årsopgørelsen og afleverer brevet på kirkekontoret . Brevet skal være mærket (børn og unge). 

                                                                                                    

Ved Annette Olsen

TIDSMASKINEN

Under menighedsplejen har der i perioden fra september til udgangen af februar kørt et projekt for enlige forsørgere. Projektet hedder tidsmaskinen. Stedet hvor der er tid til de voksne selv. Det er fuldt støttet af socialministeriet og vi er 4 menighedsplejer her i landet der har fået et projekt op at køre. Projektet har indeholdt 6 arrangementer, hvor vi har mødt ind kl. 16.15 i Borgerhuset, derefter er de voksne gået for sig selv til deres snak, udveksling af ideer, svære situationer, HVAD GØR MAN NÅR….? Der har også været konsulenter udefra, som har kunnet give gode ideer. Imens de voksne har snakket, har der været hygge, spil og aktiviteter for børnene og efterfølgende har vi spist sammen kl. 18.

Der har desuden været afholdt 3 fælles arrangementer, hvor vi alle både børn og voksne har været i biografen og ude at spise, vi har været til fastelavn og sidst men ikke mindst en vinterferiedag i Holbæk, hvor vi løb på skøjter sammen, bowlede og spiste en herlig middag               Tak til Britta, Margit, Gry, Inge og Kaj. Tak til Samvirkende Menighedsplejer og Mei Petersen, som var konsulent