Foreløbig.

                                     Årsmøde i Dianalund Menighedspleje, 9.6. 2021.

                                                        Referat.

 

1og 2 Lene Elbirk blev mødeleder. Jens J referent.

 

3 Den skriftlige årsberetning blev udleveret og suppleret af en mundtlig fra følgende områder, som

alle har været aktive i 2020 og videre frem. Sommerudflugt, Middag på Tværs, Skovvandring for

hele familien, Julehjemmebesøg( erstatning for Juleaften i Sognegården) med gaver doneret af

Bog og Ide, Ukrudten, Interflora, Brugsen og Netto. JULEHJÆLP. Bogsalg.I Cirkus Baldoni.

Hjælp til spejderuniform og kontingent.

Læs den skriflige udgave på vores hjemmeside og i de eksemplarer som fremlægges i vore 4    kirker og Sognegården.

 

4 Kasserer Ole Høgh-Olsen fremlagde regnskab for 2020. Læs den skriftlige udgave, som også

sammenligner med regnskabet for 2019. Resultat for 2020 blev minus 17932 kr. Beholdning ultimo

2020 er 17589 kr.

5 Vi fremlagde ikke budget, da vi har overblik over indtægter og forbrug.

 

6 Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

7 Margit Lodberg, Annette Olsen og Lene Elbirk blev genvalgt til bestyrelsen!

8 Rie Andersen modtog genvalg som suppleant.

9 Bente Palm blev genvalgt som revisor.

10 Merete Sommer blev revisorsuppleant.

 

11 Evt.

Marianne Dalsgaard og Bo Depner fremlagde ideer om en udendørs Bazar med masser af aktive fri-villige fra alle grene af dianalundkirkerne! Herunder konfirmander og deltagere i Menighedsplejens

aktiviteter. Søndag den 10. oktober. De vil søge en tovholder for begivenheden. Annette Falkensten tilbød støtte til en tovholder. Indtægterne skal gå til Menighedsplejen. Der var god stemning for ideerne blandt alle deltagere i Årsmødet.

 

Første gang blev afholdt på en hverdagsaften.

 

 Konstituering. Efter Årsmødet modtog Lene Elbirk opfordring til at være formand for Menighedsplejen, Elvi Jespersen til at være næstformand og Jens J Laursen sekretær.