Referat fra bestyrelsesmøde 2021 2022

 

Referat fra menighedspelejens bestyrelsesmøde

25 august 2021

Afbud fra Marianne og Bo.

1 Dagsorden godkendt.

2 Referat fra Årsmøde 9.6. godkendt med flg. Bemærkning til punkt 11,konstituering: Lene,

formand.

3 Økonomi. Kasserer Ole Høegs tilsendte oversigt blev gennemgået og forklaret. Gebyrer og

Mastercard blev drøftet.

4 Elvi og Annette gengav i fortælling, tekst og billeder gode oplevelser fra 4 familiers sommerferie

i Helsingør Ferieby og omegn.

5 Planer for efterår:

Menighedsplejens tilbud fra Årsmødet 9.6. om at indgå med ideer til aktiviteter

efter Høstgudstjenesten, 10.10., gælder. Aftalen er, at vi ikke skal være tovholder. Se også referatet

fra Menighedsplejens Årsmøde i Sognegården 9.6. under punkt 11, eventuelt.

Møde/Middag på tværs: 27.8.: Kulturaftenen, 20.9.: i Tersløse Bøgeskov. 25.10. og 22.11. i

Sognegården.

6 Jul. Vi sigter mod at kunne invitere til juleaften i Sognegården.

7 Næste møde: onsdag den 8.9. kl. 16. Et kort møde hos Elvi om aktiviteter, der kan indgå 10.10.

 Møde onsdag den 27.10. kl 16.

referent Jen