Årsmøde

Der afholdes årsmøde i Dianalund Menighedspleje søndag den 18/3- 2018

Vi starter med gudstjeneste i Tersløse kirke kl. 10.30, og fortsætter derefter dagen i sognegården, hvor vi får lidt spiseligt inden det egentlige årsmøde.

Ved årsmødet kan man høre nyt fra de forskellige arbejdsfelter, aflæggelse af regnskab, og valg til bestyrelsen.

Hvis man har forslag, man ønsker behandlet på årsmødet, skal de være formanden i hænde senest 14 dage før årsmødet.

Mailadr. lepn@dlgtele.dk

Årsmødet er en god mulighed for at høre om de lokale aktiviteter, og alle er velkomne til at være med.

På bestyrelsens vegne

Lene Elbirk Pedersen